Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O G Ł O S Z E N I E o naborze na stanowisko: Animator kultury / Informator turystyczny

Utworzono dnia 24.09.2019

O G Ł O S Z E N I E

dnia 24 września 2019 roku

o naborze na stanowisko: Animator kultury / Informator turystyczny

Opis stanowiska:

Stanowisko :   Animator kultury / Informator turystyczny

Czas pracy – pełny etat,

Miejsce pracy – Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach

 Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 3. Dyspozycyjność.
 4. Uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność.
 5. Umiejętność pracy z dziećmi .
 6. Kreatywność.
 7. Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków
 8. Umiejętność pracy w zespole.
 9. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Mile widziane, wymagania dodatkowe:

 1. 1. Wykształcenie z zakresu animacji kultury lub pokrewne / pedagogiczne.
 2. 2. Biegła obsługa komputera.

Do zadań pracownika na stanowisku Animator kultury / Informator turystyczny: należeć będzie:

 1. Udział w planowaniu oraz realizacji imprez, wydarzeń, projektów i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym lub sportowym.
 2. Prowadzenie zajęć i warsztatów dla mieszkańców, w tym organizacja pracy sekcji tematycznych oraz nadzór nad ich sprawną realizacją.
 3. Obsługa Punktu Informacji Turystycznej.
 4. Obsługa Świetlicy Rekreacyjnej
 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniami wykonywanymi na stanowisku pracy.
 6. Współpraca z Urzędem Gminy Zembrzyce, placówkami oświatowymi i innymi partnerami Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
 7. Przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach i promocji Gminy Zembrzyce.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.

Wymiar czasu pracy 1 etat, praca w godzinach popołudniowych, także w soboty.

Wymagane dokumenty:

1) podanie,

 1. )  kwestionariusz osobowy, z przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia, danymi kontaktowymi i nr telefonu

      3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

      4)  oświadczenie o niekaralności,

5) oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach - zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

6) inne dokumenty według uznania, potwierdzające przydatność do zatrudnienia na danym stanowisku (opinie, referencje),

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie w zaklejonej kopercie wymaganych dokumentów

w terminie do 7 października 2019 roku do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach - Zembrzyce   541.  Dodatkowe informacje udziela Kierownik Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach pod nr tel. 33 8746 196.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 66

W poprzednim tygodniu: 76

W tym miesiącu: 243

W poprzednim miesiącu: 329

Wszystkich: 16014

Zegar