Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OTWARCIE BOISK PRZY CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU NAD POTOKIEM PALECZKA W ZEMBRZYCACH

Utworzono dnia 21.05.2020

 

Zasady korzystania z kompleksu boisk przy Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach

w okresie pandemii koronawirusa COVID 19

od 22 maja 2020 do odwołania

Każda osoba korzystająca z kompleksu boisk zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem danego obiektu i niniejszymi zasadami:

 1. Administratorem obiektu jest Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach.
 2. Przez kompleks boisk rozumie się :

a) boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią;

b) boisko wielofunkcyjne

c) boisko do badmintona;

d) boisko do siatkówki plażowej;

3. Kompleks boisk może być udostępniony po wcześniejszej rezerwacji:

    od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 – 18

     w soboty w godzinach  od 10 – 18

W uzasadnionych przypadkach Administrator może udostępnić obiekty w innym czasie.

 1. Z boisk korzystać mogą grupy zorganizowane liczące maksymalnie:
 1. 10 osób oraz 2 trenerów dla boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią;
 2. 6 osób dla boiska wielofunkcyjnego;
 3. 2 osoby dla boiska do badmintona;
 4. 6 osób dla boiska do siatkówki plażowej.
 1. Korzystanie z boiska wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem 33 8746-196.
 2. Rezerwacji może dokonać tylko osoba dorosła ( dalej organizator). Organizator odpowiada za całą grupę osób korzystających, dla których zarezerwował obiekt. Rezerwacja zostanie anulowana jeżeli Organizator nie potwierdzi obecności na miejscu  w wyznaczonym czasie rezerwacji.
 3. Organizator mający pod swoja opieką osoby niepełnoletnie winien posiadać stosowną zgodę ich rodziców / opiekunów prawnych.
 4. Dokonując rezerwacji Organizator wskazuje liczbę osób, które będą korzystały z obiektu.
 5. Organizator zapoznaje osoby korzystające, dla których rezerwuje obiekt z Regulaminem Korzystania z Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka i niniejszymi zasadami.
 6. Przed wejściem na obiekt Organizator potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Korzystania z Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka i zasadami rezerwacji i korzystania z obiektu w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7.  Zorganizowane grupy mogą wchodzić i opuszczać obiekt o wyznaczonej godzinie. Nie dopuszcza się kumulowania osób przy boiskach lub udziału osób wyłącznie obserwujących.
 8. Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać wyłącznie z jednego węzła sanitarnego WC, obowiązuje zakaz korzystania z szatni i pryszniców.
 9. Korzystający z obiektu mogą korzystać z własnego sprzętu sportowego.
 10. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych obiekt będzie nieczynny.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniem wirusem Sars-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej:
 1.  Korzystający z obiektu zobowiązani są wchodząc i wychodząc do dezynfekowania dłoni, korzystając z ogólnodostępnego dozownika płynów dezynfekcyjnych.
 2. Podczas korzystania z boisk i pozostałej części obiektu obowiązuje  zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy korzystającymi z obiektu – minimum 2 metry.
 3. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa – nie dotyczy osób przebywających na płycie boiska.
 1. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad,  a w szczególności do poleceń pracowników administratora.
 2. W razie naruszenia powyższych zasad oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią COVID 19 Administrator ma prawo usunąć korzystającego lub całą grupę korzystających z terenu obiektu,  w skrajnych przypadka zostanie wezwana policja.
 3. Osoby korzystające z obiektu oraz  rodzice wyrażający zgodę na przebywanie swoich dzieci na terenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zembrzycach są świadomi ryzyka COVID 19 i ponoszą odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przebywaniem na w/w obiekcie.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 6

W poprzednim tygodniu: 82

W tym miesiącu: 259

W poprzednim miesiącu: 312

Wszystkich: 17315

Zegar