Historia Biblioteki

historia-bib1Początek bibliotekarstwa z Zembrzycach to rok 1947, Cech Rzemieślniczy przy fabryce skór w Zembrzycach zakupił książki od pana Węgrzyniaka z Zakopanego, który sprzedał je po powrocie z niewoli. Garbarze zwrócili się do Pani Heleny Wnęk by zaopiekowała się tym małym księgozbiorem. Książki te w liczbie 695 zostały opieczętowane, ponumerowane i wpisane do katalogu. Były to w szczególności powieści przedwojenne, a poważną pozycję stanowiła dwudziestotomowa Encyklopedia Gutenberga i kilkadziesiąt dzieł naukowych.

Tym wszystkim zmianom towarzyszyły ciągłe zmiany lokalizacji biblioteki. W dniu 22.09.1949 roku Zarząd Gminy historia-bib2przejął bibliotekę od rozwiązanego cechu rzemiosła. Od tamtej chwili biblioteka zaczęła się bardziej rozwijać. Bibliotekę umieszczono w dwóch pomieszczeniach przy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Wprowadzono księgę inwentarzową, karty katalogowe, karty książki oraz czytelników. Księgozbiór został uzupełniony, licząc 4379 pozycji, przeważają książki z zakresu literatury pięknej dla dorosłych i młodzieży – książki o treści rolniczej, polityczno – społecznej, popularno naukowe dostosowane do potrzeb czytelników. Biblioteka organizowała odczyty, akademie okolicznościowe, wystawy książkowe.

historia-bib3W 1961 Pani Helena Wnęk opuściła stanowisko bibliotekarki, a bibliotekę przejęła Pani Zofia Gorzejewska, która z kolei przekazała ją Pani Marii Wicińskiej. W roku 1972 bibliotekę przejęła Pani Dorota Siemion, która pracowała w niej do roku 2004. Lokal Gminnej Biblioteki został przeniesiony do prywatnego budynku państwa Miklaszewskich na ulicy Kolejowej, następnie  w roku 1991 w budynku pawilonu sportowego,  a obecnie od 2004 roku mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia w Zembrzycach.

W 1997 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Zembrzycach otrzymała od Fundacji KSIĄŻKA DLA DZIECKA  „Kufer z książkami” liczących ponad 200 sztuk książek.